Hjem & Fritidsshoppen

The Pink Stuff Foaming Toilet Cleaner

69,00 kr

The Pink Stuff Foaming Toilet Cleaner

Prøv - og se hvor gøy det egentlig er å vaske doen:)


NYHET - The Pink Stuff Foaming Toilet Cleaner, 300 g
Pakken inneholder 3 poser a 100g med skummende rengjøringspulver for ditt toalett.
Bruk The Pink Stuff Toilet Foam i toalettskålen, og få en skinnende ren og  velduftende toalettskål
Bruksanvisning:
Klipp posen, hell pulveret i skålen. La pulveret skumme og jobbe i 10 minutter,( bruk børsten for å fordele skummet om nødvendig)
Etter 10 minutter benytter du toalettbørsten før du skyller ned
 
Sikkerhetsadvarsel:
SKAL IKKE BRUKES SAMMEN MED BLEKEMIDDEL ELLER BLEKEMIDDELHOLDIGE PRODUKTER
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Les etikett før bruk
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Vask forurenset hud grundig etter håndtering.
HVIS DET ER PÅ HUDEN: Vask med rikelig med såpe og vann.
HVIS I ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, og fortsett skyllingen. Hvis øyeirritasjonen vedvarer kontakt lege. Sørg for å ha etikett / pakning tilgjengelig ved behov for medisinsk rådgivning

Du liker gjerne også

Nylig sett på